OKULUMUZ

MİSYON - VİZYON

Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Bağlı,

Devletin Ülkesi Ve Milleti İle Bölünmez Bütünlüğüne Duyarlı,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı Görev Ve Sorumluluklarını Bilen,

Türk Milletinin Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi Ve Kültürel Değerlerini Taşıyan,

Toplum Yararını Şahsi Menfaatinin Üstünde Tutan,

Ülke Ve Millet Sevgisiyle Dolu,

İlmi, Mesleki, Teknik Bilgi Ve Beceri Sahibi,

Polis Olmanın Şeref, Gurur Ve Şuurunu Taşıyan,

Mesleki Kültürün Ortak Maddi Ve Manevi Değerlerini Benimseyen,

Beden, Zihin, Ruh, Ahlak Ve Duygu Bakımından Dengeli,

Sağlıklı Şekilde Gelişmiş,

Meslek Disiplininin Gerektirdiği Tavır Ve Davranışları Gösteren,

Sorumluluklarını Bilen,

Başarılı Görevler Yapabilme Yeteneğine Sahip,

İnsan Haklarına Saygılı,

Polis Halk İlişkilerine Duyarlı,

Meslek Etik Kurallarına Bağlı,

Polisler Yetiştirmektir.