OKULUMUZ

MİSYON - VİZYON

Türk Milletinin

Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi Ve Kültürel Değerlerini Taşıyan,

Türkiye Cumhuriyeti Devletine Karşı

Görev Ve Sorumluluklarını Bilen,

Devletin Ülkesi Ve Milleti İle Bölünmez Bütünlüğüne Duyarlı,

Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Bağlı,

İnsan Haklarına Saygılı,

Ülke Ve Millet Sevgisiyle Dolu,

Polis Halk İlişkilerine Duyarlı,

Meslek Etik Kurallarına Bağlı,

Toplum Yararını Şahsi Menfaatinin Üstünde Tutan,

Meslek Disiplininin Gerektirdiği

Tavır Ve Davranışları Gösteren,

Polis Olmanın Şeref, Gurur Ve Şuurunu Taşıyan,

İlmi, Mesleki, Teknik Bilgi Ve Beceri Sahibi,

Polisler Yetiştirmektir.